Lekce 1Lekce 2Lekce 3Lekce 4Lekce 5Lekce 6
Odblokování

Používání uvedených postupů či programů není v souladu se záručními podmínkami výrobce telefonu. Jejich používáním se vystavujete riziku neuznání záruky na přístroj v případě jeho poškození.
   
Tyto návody můžou, bez bezvadného pochopení postupu, vést až k poškození Vašeho telefonu (i trvalému). Před zahájením práce si je celé důkladně přečtěte a máte-li jakékoliv nejasnosti, konzultuje je předem na určeném diskusním fóru!

Vypněte telefon a spusťte program Papua Utils. Z minulých návodů byste už měli mít nastaven COM port. Stejně jako v lekci 1 uveďte telefon do servisního módu (Na záložce Nastavení (1) klikněte na tlačítko Servisní mód (2) a následně stlačte krátce na telefonu červené tlačítko. Postup opakujte tak dlouho, dokud se Vám na displayi nezobrazí nápis "Service mode"). Pokračujte kliknutím na záložku Kódy (3).Nyní klikněte na tlačítko Freia.log (1). Uložení .log souboru ale zrušte (2).Následně se Vás program zeptá, zda zapsat bloky přímo do telefonu, to potvrdíte tlačítkem Yes (1).Nakonec program vypíše hlášení "Bloky zapsány do telefonu". V tuto chvíli můžete program vypnout a na telefonu vyjet ze servisního módu podržením červeného tlačítka. Teď už zbývá jen telefon zapnout a radovat se z tuningu. :-)